Thursday, 27 October 2011

RPH Matematik


Rancangan Pengajaran Harian
Rancangan Pengajaran 2 : 2.2 Mengenal Simbol

Matapelajaran              :Matematik
Kelas                           : Tahun 1 Gemilang
Tarikh                          : 5 Mei 2011
Masa                            : 9.10 am – 9.40 am (30 minit)
Jumlah Murid                : 25 orang
Bidang                          : Nombor dan Operasi
Objektif                       : 2.2.Mengenal dan menggunakan simbol ‘+,  ‘ dan = .

Hasil Pembelajaran      : Di akhir pembelajaran,murid dapat;
a.       Dapat menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata dalam kontek tambah dan
b.      Dapat mengenal simbol tambah, dan sama dengan.
c.       Dapat menulis ayat matematik bagi operasi tambah dan
           
Peralatan dan Bahan yang digunakan:
1)      Kad perkataan
2)      Kad simbol
3)      Lembaran kerja

Pengetahuan Sedia Ada Murid:
1.      Murid telah mengenal simbol nombor dan nilainya.
2.      Murid pernah melihat simbol tambah (+), dan sama dengan (=) di dalam kehidupan seharian mereka.

Fasa
Kandungan
Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Notes
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
(5 minit)
Pengertian Tambah dan Tolak1.  Guru menunjukkan dua kumpulan buah rambutan
2.Guru meminta murid   memerhatikan apa yang dilakukannya
Aktiviti
a)Memasukkan lima biji buah
   rambutan ke dalam bakul
b)Menambah tiga biji buah
   rambutan lagi ke dalam bakul
1.Murid menunjukkan minat.
2.Murid memerhatikan apa yang dilakukan oleh guru.
Murid mengira keseluruhan buah.

Strategi/teknik:

Keseluruhan kelas

Langkah 1
(8 minit)
Langkah 2
(7 minit )
Tambah ialah
a.   Nilai yang berganda
b.   Semakin banyak
c.  Simbol tambah
.
Membentuk ayat membawa maksud tambah dan sama dengan
1. Guru menunjukkan sejumlah     buah rambutan di dalam bekas.

2.   Guru meminta murid mengira jumlah buah rambutan yang ada di dalam bekas.


3. Guru memaparkan kad perkataan yang membawa maksud tambah.
Contoh:
i. Lima biji buah rambutan bubuh(maksud tambah) lagi tiga
biji jadi lapan biji.

4.Guru mengulang aktiviti menggunakan objek lain dan murid membentuk ayat-ayat yang sesuai membawa maksud tambah


1. Guru memaparkan kad perkataan yang membentuk ayat yang membawa maksud tambah
2.Guru menggantikan perkataan yang membawa maksud tambah dengan perkataan tambah dan perkataan jadi kepada sama dengan

Contoh
Lima biji buah rambutan bubuh tiga biji buah rambutan jadi lapan biji
Ayat Gantian
Lima biji buah rambutan tambah tiga biji buah rambutan sama dengan lapan biji buah rambutan
3.Guru mebimbing murid sehingga kesemua murid memahami perkataan yang membawa maksud tambah dan sama dengan
4.Guru mengulang aktiviti 1 hingga 5 menggunakan kad perkataan lain

1.Murid membuat pemerhatian bilangan buah rambutan di dalam bekas tersebut.
2.Murid mengira jumlah buah rambutan yang ada di dalam bekas dan yang akan dimasukkan

3.Murid memerhatikan kad perkataan yang dipaparkan dan mendengar penerangan guru
4.Murid memberi respon dengan membentuk ayat menggunakan objek lain


1.Murid memerhatikan kad perkataan yang ditunjukkan oleh guru
2.Murid memberikan respon dengan menyatakan perkataan bubuh mesti diganti dengan perkataan tambah dan perkataan jadi mesti diganti dengan sama dengan


3.Murid menyatakan ayat yang betul selepas perkataan bubuh dan jadi kepada tambah dan sama dengan
4.Murid melibatkan diri dalam aktiviti 1 hingga 5

Strategi/teknik
Teknik Penyoalan didalam kumpulanAktiviti Pengukuhan
(5 minit)
2. Lembaran Kerja

1. Guru memberikan lembaran kerja sebagai latihan pengukuhan.

1.Murid mendengar penerangan guru dan bersoaljawab dengannya.
2.Murid menerima lembaran kerja dan cuba menjawabnya dengan bimbingan guru.
Tugasan invidu


Refleksi/ Penutup
(5 minit)
Tambah
a.       Merupakan nilai sesuatu objek yang semakin banyak jika disatukan
1.Guru menerangkan kepada murid tentang pengertian tambah dan kegunaannya di dalam kehidupan seharian.1.Murid mendengar penerangan guru dan bersoaljawab mengenai tajuk

No comments: